News Flash:

Criza de locuri de cazare in caminele studentesti din Timisoara

3 Octombrie 2013
1989 Vizualizari | 0 Comentarii

Inceputul de an universitar 2013 - 2014 a readus în atentie problemele legate de situatia locurilor de cazare în camine pentru studentii care învata în cele patru universitati ale Timisoarei. Miile de studenti care iau cu asalt caminele se dovedesc mult mai numerosi decat posibilitatile de cazare ale universitatilor. Potrivit unor statistici intermediare, numarul de solicitari de locuri de cazare pentru anul universitar 2013 - 2014 este de peste 16.500. Aceasta în vreme ce numarul locurilor disponibile în camine ajunge abia la aproximativ 13.000.

Criza de locuri de cazare la U.V.T.

Cazarea studentilor se dovedeste o problema spinoasa pentru Universitatea de Vest din Timisoara. Aceasta poate aco­­peri doar aproximativ 60% din totalul solicitarilor, dupa cum spune reprezentantul uni­versitatii, Florin Jurca. Pro­centul studentilor cazati, apre­ciaza Florin Jurca, este mult mai mare decat ceea ce ofera similar universitatile din Occi­dent studentilor proprii. O sta­tistica finala pe universitate pentru acest an nu este înca disponibila, de pro­blemele de acest gen ocupan­du-se, în ur­ma descentralizarii adminis­tra­tive, reprezentantii fiecarei fa­cultati în parte.

Ceea ce e însa cert este faptul ca sumele aferente chi­riilor au ramas neschimbate fa­ta de anul universitar prece­dent si variaza între 65 de lei si 100 de lei/persoana, în functie de conditiile de cazare oferite.

U.V.T. are o capacitate de apro­ximativ 3.000 de locuri de caza­re, în noua camine, dintre care sapte sunt amplasate în Com­plexul Studentesc, iar doua, în alte zone ale orasului.

Prof. univ. dr. Marilen Pir­tea, rectorul Universitatii, spune ca solicitarile înregis­trate au fost în jur de 6.000, în timp ce U.V.T. are aproximativ 3.000 de locuri disponibile în camine.„Mai avem posibilita­tea sa asiguram locuri supli­mentare în baza unor acorduri existente între universitati. Anul acesta, Universitatea de Medicina si Farmacie ne-a pus la dispozitie 75 de locuri. Astfel de acorduri constante de cola­borare exista de mai multi ani si cu U.M.F., si cu Universita­tea Politehnica si le multumesc pentru ca ne sprijina.”

Referitor la numarul stu­dentilor U.V.T. care s-au cazat în caminele Politehnicii, rec­torul Marilen Pirtea a precizat ca nu dispune de o situatie exacta, pe motiv ca studentii merg acolo efectiv, vad care sunt conditiile, afla care sunt tarifele si se cazeaza în urma solicitarii proprii. Cum U.V.T. nu distribuie propriu-zis locuri în caminele Politehnicii, nu exista o cuantificare fizica a numarului de studenti cazati acolo, însa, potrivit unor esti­mari, este posibil sa fie în jur de 100 - 120 de studenti. 

Oferta de locuri de cazare a U.V.T. s-ar putea îmbunatati în perspectiva, însa numai dupa finalizarea lucrarilor la caminul studentesc aflat acum în con­structie, care are o capacitate de 700 de locuri. Fondurile dispo­nibile pentru finalizarea lucra­rii sunt însa insuficiente, iar pe perioada verii au fost necesari bani si pentru îmbu­natatirea conditiilor oferite de celelalte camine. Recent, a fost anvelo­pat Caminul 12, pentru izolare termica, si a fost mon­tat par­chet în Caminul 15.

Marilen Pirtea mai spune ca în Timisoara exista pentru studenti si posibilitatea de a se caza în camine private si lan­seaza un apel celor care detin astfel de imobile sa se adre­se­ze U.V.T., pentru a încheia acor­duri de colaborare. In baza unor astfel de acorduri, apreciaza Marilen Pirtea , ar putea exista beneficii pentru ambele parti: studentii ar beneficia de tarife globale negociate la valori mai mici decat tarifele pe care le-ar obtine individual, iar gradul de ocupare al acestor camine ar creste considerabil. 

La Medicina si la Politehnica, toate cererile de cazare au fost solutionate

Administratorul caminelor Universitatii de Medicina si Farmacie, Filip Fiat, spune ca gradul de ocupare a caminelor este de 100%, dar precizeaza ca nu au existat cereri respinse sau ramase nesolutionate. Cele sapte camine ale U.M.F. Timi­soara, unul situat chiar langa Universitate si celelalte sase, amplasate în Complexul Stu­dentesc, au o capacitate totala de 2.500 de locuri de cazare, la un numar total de aproximativ 6 000 de studenti.

Nivelul tarifelor a ramas si aici neschimbat fata de anul universitar anterior, variind în­tre 75 de lei si 200 de lei/luna/persoana, în functie de condi­tiile de cazare oferite. Situatia este diferita atunci cand vine vorba despre studentii admisi pe locuri cu taxa, adica cele nesubventionate de la bugetul de stat. Daca doresc un loc de cazare în caminele U.M.F., ei trebuie sa plateasca între 185 si 310 lei/luna/persoana.

Aceeasi situatie se întal­neste si la Universitatea Poli­tehnica din Timisoara. Potrivit prorectorului prof. univ. dr. Dan Daniel, capacitatea de cazare în caminele Universi­tatii Politehnice din Timisoara este de 6.057 de locuri. Cererile de cazare depuse pana în seara de 29 septembrie, 5.400 la nu­mar, au fost  solutionate favora­bil, iar în cursul zilei de 1 octom­brie se lucra înca la procesarea cererilor de cazare depuse ul­terior acestui moment, pentru cele 650 de locuri de cazare ramase neocupate.

Din partea studentilor de anul I au fost depuse 1.369 de solicitari de locuri de cazare, dintr-un total de 2.200 de stu­denti înmatriculati în primul an de studiu. Pentru studentii din anii mai mari functioneaza un sistem de precazare menit sa degreveze administratia ca­minelor de procesarea anuala a tuturor solicitarilor venite din partea studentilor politehnisti.

Tarifele în cele 16 camine ale Politehnicii destinate stu­den­tilor si în cele doua camine puse la dispozitia doctoranzilor si a cadrelor didactice variaza între 95 si 100 de lei/persoana/luna, pentru studentii admisi pe locuri fara taxa, si urca pana la 245 de lei, pentru cei înscrisi pe locuri nesubventionate de la bugetul de stat.

Prorectorul Dan Daniel pre­cizeaza ca toate caminele care apartin Universitatii Poli­tehnice au fost reabilitate în ultimii opt ani, acestea dispu­nand în prezent de mobilier nou si servicii de televiziune prin cablu si internet.

La Medicina Veterinara, situatia finala a locurilor de cazare e în lucru
Responsabilii cu cazarea din cadrul Universitatii de Sti­inte Agricole si Medicina Vete­rinara a Banatului elaborau în­ca, în prima zi a anului univer­sitar, situatia finala a distributiei locurilor în camine, potrivit afirmatiilor prorectorului, prof. univ. dr. Olimpia Iorda­nes­cu. Pana în acel moment, fuse­sera procesate, conform acele­iasi surse, 1.037 de cereri, toate solutionate favorabil.

Capacitatea totala de caza­re a caminelor U.S.A.M.V.B.T. ajunge la 1.300 de locuri, dis­tri­buite în cinci camine. Condi­tii­le de cazare sunt diferite, înce­pand de la camere care au ac­ces la grupuri sanitare, bai si dus comune, în Caminul 1, si pana la camere dotate cu buca­tarie si baie proprie, în caminul de familisti C5.

Preturile, în regim cu taxa, fara subventii de la bugetul de stat, variaza de la 230 de lei/persoana/luna, în caminul C1, pana la 300 de lei/persoana/luna în caminul de familisti C5.

Exista alternative de cazare, dar nu întotdeauna la îndemana studentilor

Alternativele care stau la îndemana studentilor ce nu si-au gasit loc în spatiile de cazare ale Universitatii de Vest variaza între posibilitatea de a se adresa unei agentii imobiliare, în nadej­dea ca îsi vor gasi o locuinta, si parteneriatele individuale pe care le au facultatile din U.V.T. cu diverse licee din oras care dispun de locuri de cazare în caminele proprii.

Inconvenientele care deri­va de aici sunt însa destul de nu­meroase, pentru ca, în functie de regulamentele de ordine in­terioara ale caminelor, studen­tii sunt nevoiti în unele cazuri sa se aboneze si la masa, pla­tesc pentru cazare sume mai mari decat tarifele percepute de universitate pentru spatiile de cazare proprii oferite si trebuie sa se întoarca în camin în fie­care seara înainte de ora 22.

Ar mai fi si varianta cami­nelor private, spune Vlad Che­reches, reprezentantul O.S.­U.T., dar acesta declara ca nu stie nici cate astfel de camine exista în Timisoara în acest moment, nici cine sunt proprie­tarii lor si nici care sunt tarifele pe care o astfel de solutie de cazare le-ar presupune.

Ministerul aloca bani ex­trem de putini pentru solutio­narea acestei probleme, mai sem­naleaza reprezentantul O.S.­U.T., care precizeaza ca U.V.T. construieste chiar în acest mo­ment un camin cu aproximativ 700 de locuri de cazare, însa nu se poate estima data finalizarii lucrarilor, din lipsa de fonduri.

Alta varianta ar fi aceea a achi­zitionarii de camine noi, dar se loveste si ea de aceeasi pro­blema: lipsa banilor.

O alta solutie de cazare, aflata mai la îndemana si la ca­re s-a mai recurs deja si în anii trecuti, ar reprezenta-o par­teneriatele încheiate între uni­versitati, în sensul cedarii unui numar de locuri în caminele proprii, pentru studentii prove­niti de la alte universitati. Uni­versitatea de Medicina a cedat, spre exemplu, anul acesta, în jur de o suta de locuri de caza­re pentru studentii de la U.V.T., spune si Vlad Chereches.

O alta solutie pe care stu­dentii ramasi fara locuri în ca­mine o mai au la dispozitie este aceea de a apela la serviciile unor agentii imobiliare din oras. Aceasta, potrivit in­for­­matiilor oferite de reprezen­tanta unei agentii imobiliare din Timisoa­ra, înseamna un efort financiar mai mare, de mini­mum 150 de euro, care poate ajunge însa si pana la 180 - 200 de euro. La apartamentele de lux, tarifele sunt, pentru majo­ritatea studen­tilor, inaccesibile. De exemplu, o garsoniera de lux în zona Medicinei poate costa si 250 - 300 de euro pe luna, în vreme ce închirierea unui apar­ta­ment cu doua sau trei came­re poate presupune un tarif lunar de 700 - 800 de euro.

 


medicina veterinara
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2024 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1211 (s) | 32 queries | Mysql time :0.005379 (s)