News Flash:

Vrei sa fii politist? Acum poti sa o faci chiar daca ai tatuaje! Iata ce conditii trebuie sa indeplinesti! Politia Romana a dat startul inscrierilor pentru admitere

10 Mai 2018
523 Vizualizari | 0 Comentarii
politie6

    ”Da, poti deveni #politist chiar daca ai tatuaje.

Primul pas este sa te inscrii, pana pe 15 iunie, la concursul de #admitere la scolile de politie.

Sunt peste 1.500 de locuri, cu inspiratie si transpiratie, unul poate fi al tau.

PS: Tatuajul nu trebuie sa fie vizibil in uniforma de vara. Dar pana la #tatuaj…spor la studiu si la antrenamente!”, este mesajul facut public de Politia Romana.

Ce alte conditii trebuie sa indeplinesti pentru a participa la concursul de admitere, afla mai jos:

a) sa ai cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) sa cunosti limba romana, scris si vorbit;

c) sa aicapacitate deplina de exercitiu;

d) sa fii apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic; aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementarilor in vigoare;

e) sa ai varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implinesti in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f) sa fii absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta care indeplineste conditiile de valabilitate, din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g) sa ai un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu ai antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fii in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j) sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu-ti fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

l) sa nu ai semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara; verificarea indeplinirii criteriului se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;

m) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Carmen Dan a stabilit cati bani vor primi in plus la salariu politistii si militarii! Iata cum se vor plati orele suplimentare! Noi reguli si conditii

Au intrat in vigoare conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special – cadrele militare in activitate, politistii si soldatii si gradatii profesionisti in activitate din unitatile M.A.I. -, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, prevazute de Ordinul MAI 40/2018.

Potrivit actului normativ, activitatile deosebite sunt cele desfasurate in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu specifice unitatii potrivit competentelor legal stabilite.

Aceste activitati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditiil:

au un grad ridicat de risc asupra integritatii fizice, sanatatii sau vietii personalului implicat;
au un grad ridicat de complexitate si dificultate;
presupun interventia specializata in functie de nivelul de urgenta si/sau gravitate al situatiei/evenimentului;

la cresterea capacitatii operationale a unitatii, precum si in situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente.
In toate situatiile, activitatile trebuie sa aiba un caracter operativ sau neprevazut.

Prestarea muncii suplimentare se dispune de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual.

In cazuri cu totul deosebite se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, in baza unui raport nominal intocmit de seful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.

Conducatorii/Sefii unitatilor care au calitatea de ordonatori de credite analizeaza in sedinta de comanda organizata la inceputul fiecarei luni calendaristice evolutia evenimentelor/situatiilor din aria de responsabilitate, in baza datelor si informatiilor specifice detinute si stabilesc,

la propunerea personalului cu functii de conducere din subordine, masuri privind munca suplimentara in vederea incadrarii in fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda.
Conditii pentru plata majorarii salariale pentru munca suplimentara
Majorarea se plateste personalului cu statut special daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

exista ordinul/dispozitia sefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare, scris(a) si emis(a) conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati. In situatiile care implica desfasurarea de urgenta a muncii suplimentare, ordinul/dispozitia sefului ierarhic poate fi comunicat(a) si verbal, dar cu obligatia de a fi consemnat(a) ulterior in scris, in cel mai scurt timp posibil;

nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri, compensatii etc. ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru munca suplimentara;
compensarea muncii suplimentare, prin ore libere platite, nu a fost posibila in urmatoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;

se asigura incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.
Timpul normal de lucru se stabileste lunar, prin inmultirea numarului de zile lucratoare din luna calendaristica cu 8 ore/zi.

Timpul liber corespunzator se acorda pentru munca suplimentara prestata si presupune ca pentru numarul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acorda acelasi numar de ore libere platite. In cazul in care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere platite in termenul stabilit de lege, majorarea nu se mai plateste.

Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat ca munca suplimentara si se determina pe baza raportului dintre solda de functie/salariul de functie si durata timpului normal de lucru din luna in care s-a desfasurat munca suplimentara.

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenullegal, majorarea se plateste prin adaugare la drepturile salariale platite in luna urmatoare expirarii termenului respectiv si la drepturile salariale corespunzatoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzator. Orele suplimentare care fac obiectul acordarii altor drepturi salariale expres prevazute pentru munca suplimentara nu se iau in calcul la plata majorarii in conditiile prezentului ordin.

Plata majorarii se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat munca suplimentara. Centralizatorul lunar se intocmeste de seful ierarhic nemijlocit, se aproba de ordonatorul de credite sau, dupa caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunica structurii financiar-contabile, pana la data de 5 a lunii.
La momentul intocmirii centralizatorului lunar, seful ierarhic nemijlocit intocmeste si un raport catre ordonatorul de credite prin care isi asuma motivele pentru care nu a fost posibila acordarea timpului liber corespunzator.

Pentru personalul cu statut special ale carui raporturi de serviciu/munca au incetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel transferat, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.

Pentru personalul M.A.I. detasat, mutat, imputernicit pe o functie de conducere sau pus la dispozitie la o unitate, alta decat cea la nivelul careia a fost dispusa desfasurarea activitatii, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale, de catre ordonatorul de credite cedent.

Pe timpul delegarii nu se poate plati munca suplimentara.

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2020 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1112 (s) | 23 queries | Mysql time :0.030351 (s)