News Flash:

Curtea de Apel Timisoara va judeca doar cauzele de urgenta deosebita

19 Martie 2020
423 Vizualizari | 0 Comentarii

Pe perioada starii de urgenta instituita din cauza pandemiei de coronavirus, la Curtea de Apel Timisoara vor fi judecate doar cauzele urgente. Colegiul de conducere al Curtii de Apel Timisoara a decis Lista cauzelor de urgenta deosebita, care vor fi solutionate in aceasta perioada, atat in situatia cauzelor de competenta Curtii de Apel Timisoara, cat si in cauzele de competenta instantelor din circumscriptia teritoriala a acesteia.

La nivelul Curtii de Apel Timisoara si la instantele arondate acesteia vor fi solutionate urmatoarele tipuri de cauze:

Judecatoriile din circumscriptia Curtii de Apel Timisoara:

· in materie civila:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– suspendare provizorie executare silita,

– asigurare dovezi,

– poprire asiguratorie,

– sechestru asigurator,

– sechestru judiciar,

– autorizare intrare incaperi,

– ordin de protectie,

– internare medicala nevoluntara,

– curatela (inclusiv in cadrul dosarelor de punere sub interdictie),

– delegare autoritate parinteasca,

– cauzele privind azilul: refugiati – procedura accelerata si respectiv cele prevazute art. 93 alin. 4 din Legea nr. 122/2006;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, s.a.).

· in materie penala:

– cauze care vizeaza masurile preventive sau in care au fost dispuse masurile preventive,

– cereri de competenta judecatorului de drepturi si libertati;

– cereri de competenta judecatorului delegat cu executarea,

– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),

– verificare masura preventiva,

– liberarea conditionata (art. 587 NCPP), liberarea anticipata minori;

– inlocuirea/incetarea obligarii la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberarii conditionate (art. 588 NCPP),

– amanarea executarii pedepsei (art. 589 NCPP),

– intreruperea executarii pedepsei (art. 592 NCPP),

– revocare intrerupere/amanare executare pedeapsa (art. 591 NCPP),

– confirmare internare medicala (art. 248 alin. 14 NCPP),

– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),

– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – in masura in care instanta care dispune comisia rogatorie considera ca este o cauza urgenta / are legatura cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;

– redeschiderea procesului penal (la judecata in lipsa) (art. 466 NCPP),

– Legea nr. 169/2017,

– prelungire intrerupere executare pedeapsa (art. 593 NCPP),

– internare medicala (art. art. 110 NCP);

– obligare tratament medical (art. 109 NCP);

– schimbarea masurii educative – art. 513-518 Cod procedura penala;

– prelungirea dreptului de circulatie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;

– in materia executarii pedepselor (contestatii la executare, contopiri, aplicarea legii penale mai favorabile), vor fi solutionate doar acele cauze apreciate urgente de catre judecator sau instanta de judecata;

– cauze referitoare la contestatiile impotriva masurilor asiguratorii;

– cauzele privind cooperarea judiciara in materie penala;

– cauzele ce cuprind masurii de protectie a victimelor si a martorilor;

– in ceea ce priveste cauzele privind infractiunile flagrante mentionate in cuprinsul art.43 alin.2 din Decretul nr.195/16.03.2020, in conditiile in care in actuala reglementare procesul penala nu mai exista o procedura penala distincta de judecare a infractiunilor flagrante, specificul situatiei de urgenta impunand luarea unor masuri exceptionale, apreciem ca se impune suspendarea de drept a tuturor celorlalte cauze care nu se regasesc in lista mai sus indicata, dispozitia referitoare la judecarea infractiunilor flagrante ramanand fara aplicare in actualul context legislativ;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, s.a.).

Tribunalele din circumscriptia Curtii de Apel Timisoara:

Sectia I Civila:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– ordine de protectie – minori si familie;

– tutela, curatela si internarea medicala nevoluntara/ incetarea internarii nevoluntare;

– masura plasamentului;

– adoptie,

– cauze avand ca obiect masuri de protectie speciala a minorilor prevazute de Legea nr. 272/2004,

– suspendarea executarii hotararii judecatoresti – art.450 NCPC;

– masuri asiguratorii;

– asigurare dovezi,

– restrangerea dreptului la libera circulatie (Legea nr.248/2005),

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Sectia a II-a Civila:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– masurile asiguratorii;

– suspendarea provizorie a executarii hotararilor;

– asigurare dovezi;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta ,s.a.).

Litigii de Munca si Asigurari Sociale

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– suspendarea grevei;

– sechestru asigurator;

– masurile asiguratorii;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Contencios Administrativ si Fiscal

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– achizitii publice;

– sechestru asigurator;

– suspendare executare act administrativ;

– masurile asiguratorii;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Sectia penala

– cauze care vizeaza masurile preventive sau in care au fost dispuse masurile preventive,

– cereri de competenta judecatorului de drepturi si libertati;

– cereri de competenta judecatorului delegat cu executarea,

– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),

– verificare masura preventiva,

– liberarea conditionata (art. 587 NCPP), liberarea anticipata minori;

– inlocuirea/incetarea obligarii la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberarii conditionate (art. 588 NCPP),

– amanarea executarii pedepsei (art. 589 NCPP),

– intreruperea executarii pedepsei (art. 592 NCPP),

– revocare intrerupere/amanare executare pedeapsa (art. 591 NCPP),

– confirmare internare medicala (art. 248 alin. 14 NCPP),

– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),

– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – in masura in care instanta care dispune comisia rogatorie considera ca este o cauza urgenta / are legatura cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;

– redeschiderea procesului penal (la judecata in lipsa) (art. 466 NCPP),

– prelungire intrerupere executare pedeapsa (art. 593 NCPP),

– internare medicala (art. art. 110 NCP);

– obligare tratament medical (art. 109 NCP);

– schimbarea masurii educative – art. 513-518 Cod procedura penala;

– prelungirea dreptului de circulatie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;

– in materia executarii pedepselor (contestatii la executare, contopiri, aplicarea legii penale mai favorabile), vor fi solutionate doar acele cauze apreciate urgente de catre judecator sau instanta de judecata;

– cauze referitoare la contestatiile impotriva masurilor asiguratorii;

– cauzele privind cooperarea judiciara in materie penala;

– cauzele ce cuprind masurii de protectie a victimelor si a martorilor;

– in ceea ce priveste cauzele privind infractiunile flagrante mentionate in cuprinsul art.43 alin.2 din Decretul nr.195/16.03.2020, in conditiile in care in actuala reglementare procesul penala nu mai exista o procedura penala distincta de judecare a infractiunilor flagrante, specificul situatiei de urgenta impunand luarea unor masuri exceptionale, apreciem ca se impune suspendarea de drept a tuturor celorlalte cauze care nu se regasesc in lista mai sus indicata, dispozitia referitoare la judecarea infractiunilor flagrante ramanand fara aplicare in actualul context legislativ;

– cauzele privind acte de spalare a banilor;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, s.a.).

Curtea de Apel Timisoara

Sectia I civila:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– cauzele care vizeaza adoptia,

– cauzele privind plasamentul;

– orice alte dosare vizand interesul superior al minorului;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Sectia a II-a civila:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– masurile asiguratorii;

– suspendarea provizorie a executarii hotararilor;

– asigurare dovezi;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta ,s.a.).

Sectia Litigii de munca si asigurari sociale:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– suspendarea grevei;

– suspendarea executarii hotararilor;

– masurile asiguratorii;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Sectia Contencios administrativ si fiscal:

– ordonantele presedentiale privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– achizitii publice;

– sechestru asigurator;

– suspendare executare act administrativ;

– masurile asiguratorii;

– custodie publica;

– litigii privind regimul strainilor si care vizeaza pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara;

– incidentele procedurale care vizeaza aceste categorii de cauze (ex.: abtineri, recuzari, conflicte de competenta s.a.).

Sectia Penala:

– cauze care vizeaza masurile preventive sau in care au fost dispuse masurile preventive,

– cereri de competenta judecatorului de drepturi si libertati;

– cereri de competenta judecatorului delegat cu executarea,

– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),

– verificare masura preventiva,

– liberarea conditionata (art. 587 NCPP), liberarea anticipata minori;

– inlocuirea/incetarea obligarii la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberarii conditionate (art. 588 NCPP),

– amanarea executarii pedepsei (art. 589 NCPP),

– intreruperea executarii pedepsei (art. 592 NCPP),

– revocare intrerupere/amanare executare pedeapsa (art. 591 NCPP),

– confirmare internare medicala (art. 248 alin. 14 NCPP),

– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),

– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – in masura in care instanta care dispune comisia rogatorie considera ca este o cauza urgenta / are legatura cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;

– redeschiderea procesului penal (la judecata in lipsa) (art. 466 NCPP),

– prelungire intrerupere executare pedeapsa (art. 593 NCPP),

– internare medicala (art. art. 110 NCP);

– obligare tratament medical (art. 109 NCP);

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2022 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0996 (s) | 22 queries | Mysql time :0.037150 (s)